Barion Pixel Bonyhád Takarmány - Rendeld házhoz a takarmányt!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bon-Hard Kft. mint Eladó (székhely: 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 17., adószám: 13175861-2-17); email elérhetőség: hello@bonyhadtakarmany.hu, (továbbiakban: Szolgáltató) és a bonyhadtakarmany.hu  webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

 

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a bonyhadtakarmany.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.
  • bonyhadtakarmany.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történőelektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  • bonyhadtakarmany.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni.  A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. Amennyiben megrendelését a futárszolgálatnak átadtuk, úgy nincs lehetősége a megrendelés visszavonására.

1.5 A bonyhadtakarmany.hu  webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a Bon-Hard Kft. végzi.

Weboldal tulajdonos adatai:

Cégnév:  Bon-Hard Kft.

Székhely: 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 17.

Üzemeltetői adatok: hello@bonyhadtakarmany.hu

Cégnév: Bon-Hard Kft.

Székhely: 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 17.

Adószám: 13175861-2-17

Tárhelyszolgáltató adatai: Nethely.hu

 

  1. Vásárlás

2.1 A bonyhadtakarmany.hu  webáruházban az egyes termék(ek), termékek mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a termék ára, a termékek paraméterei és a fotója is. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek: bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t, vagy nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A kiválasztott termékek, termékek mellett található egy gomb melyre kattintva virtuális kosarába helyezheti a felhasználó az adott terméket.

2.2 A kiválasztott termék(ek) kosárba helyezését követően, a menüpontokon, gombokon keresztül elnavigálhat a „FIZETÉS” oldalra, ahol a számlázási, szállítási címek, email, telefonszám, név, esetleg adószám, cégnév megadását követően Önnek ki kell választania a fizetési és szállítási módot. Amennyiben kártyás fizetési módot választ, a rendszer átirányítja Önt a Barion felületére, ahol biztonságosan fizethet kártyájával online. Amennyiben utalásos fizetési módot választ, a rendszerünk a köszönőoldalra irányítja Önt. Személyes átvételt is választhat.
Mind a három megrendelési módnál a redszerünk egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:
-Sikeres kártyás fizetési mód esetén: rendelt termék, számlázási cím, végszámla letöltőlinkje, az termékhez járó bejelentkezési adatok, bejelentkezési felület linkje.
-Utalásos fizetés esetén: a számlázási cím, illetve az utalandó összeg, illetve cégünk bankszámla száma, amire várjuk az utalást.

2.4 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésekor jön létre. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.6 A megrendelt termék(ek), a szállító cégnek való átadását követően, a futárral történőszállítás esetén, a szállítást végző alvállalkozó cég értesítést (email, vagy SMS) küld a címzettnek. Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

2.7 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

 

  1. Szállítás és fizetési feltételek

3.1. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Utánvétes szállítás: megrendelést követően a vásárló a visszaigazoló e-mailben megkapja a számlát, majd a megrendelést követő 48-72 órán belül a futár házhoz viszi a megrendelést.

Futárszolgálat: futárszolgálati díjainkról a https://bonyhadtakramany.hu/szallitasrol aloldalon olvashat további információkat

 

3.2. FIZETÉSI MÓDOK

3.2.1.Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

3.2.2. Utánvétes fizetés:

A vásárlás összegét az átvételkor egyenlítheti ki készpénzben a futárnál.

3.2.3. Fizetés személyesen, az üzletben

 

  1. Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság

4.1 – Amennyiben az Ügyfél az termék kifizetése után el kíván a vásárlástól állni, azt az termékt kifizetését követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 – Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut átvette. Több termék adásvétele eseten, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérőidőpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvétele napjától gyakorolhatja az ügyfél az elállás jogát. Természetesen az ügyfél a termék megvásárlásától a termék átvétele, kiszállítása előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

4.3 – Amennyiben az Ügyfél a vásárlástól el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatot elegendő a termék átvételét követő 30 naptári napon belül postán, vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak és az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket is a webáruház számára.

4.4- Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

 

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Bon-Hard Kft.
Email: hello@bonyhadtakarmany.hu

 

„ Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
[ Itt szükséges a szerz
ődés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]
Szerz
ődéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]
A fogyasztó neve: [ értelemszer
űen kitöltendő ]
A fogyasztó címe: [ értelemszer
űen kitöltendő ]
A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]
Kelt: [ értelemszer
űen kitöltendő ] ”

 

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben az ügyfél, a fogyasztó a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a termékeket ( NEM HASZNÁLT, KIBONTATTLAN állapotban ) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.

4.6 Elállás esetén a Fogyasztót, az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének a közvetlen költsége terheli.

4.7 A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredőértékcsökkenésért felel. A vállalkozás követelheti a fenti használatot meghaladó használatból adódó és a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Figyelem!

4.8 A fogyasztó, az ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát webáruházunkban az alábbi a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben definiált esetben:

“e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiénia okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;”

A webáruházban forgalmazott tápok, (állati) étrendkiegészítők, kiegészítők, és hasonló termékek esetében a termék tartalmát védő csomagolás megbontása, a higiénikusan lezárt tartó fedelének felbontása, illetve a tartalom, a tartalom mennyiségének látható módosítása az ügyfél elállási jogát megszüntetheti.

4.8 A termékek megfelelő minőségéért a gyártó garanciát vállal. A megvásárolt termék után minőségi kifogást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha annak okai egyértelműen a kifogásolt termékre vonatkoznak, külső beavatkozás nélkül. A bonyhadtakarmany.hu webáruház nem vállalja a felelősséget, amennyiben a gyártó elutasítja a minőségi kifogás ellen tett panaszt. A termék garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A garancia nem vonatkozik külső okokból bekövetkezett károkra (pl. baleset, villámcsapás, törés), továbbá nem vonatkozik a termékeken külső károkozásból bekövetkezett rongálódás, illetve a nem megfelelőfelhasználás, illetve a termék káros körülmények közötti tárolásának esetére.

  1. Egyebek

5.1 A bonyhadtakarmany.hu  webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A bonyhadtakarmany.hu   webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A bonyhadtakarmany.hu webáruházához való kapcsolódásáért és A bonyhadtakarmany.hu  áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A bonyhadtakarmany.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

5.4 A Bon-Hard Kft.. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A bonyhadtakarmany.huwebáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

FELSŐ